Rötan skall legitimeras i Nykarleby

Fredagen 28.01.2011 har Kraftverket kallat in L Häggblom till möte för att han efter 4 veckors väntan skall få svar på de frågor han ställt. Detta är helt oaceptabelt hur ledande tjänstemän skall förfara enligt kommunallagen. L. Häggblom har tidigaren  meddelat Kraftverket att han inte är dissponibel fredagen den 28.01 utan hänvisar att han tar kontakt inkommande vecka när hans besittare, advokat har möjlighet att delta.

Vad ledande tjänstemän vid Kraftverket och ledande förtroendevalda har att dölja och försökte åstadkomma var en regelrätt offentlig avrättning av L Häggblom som medlemm av fullmäktiget tillhörande ett minioritetsparti då han gjort förfrågningar om hur ärendet skötts med en 1 kilometer! lång vattenledningen som kostnadsmässigt stigit till över 60 000 euro Detta för att få klarhet i att processen har gått rätt till väga och alla kommunmedlemmar i Nykarleby storkommun behandlas jämnlikt och rättvist i kommunala frågor.

Till detta tillfälle som skulle vara mellan Ingman och Häggblom så har Ingman inkallat pressen för att via mediala påtryckningar visa at de inte har något att dölja. Men redan att man med enkla frågor som L Häggblom ställt får sådant massivt motstånd tyder på att det finns flera ”hundar” begravna som behöver redas ut hur de uppkommit.

Vad som helt glöms i denna process är att Häggbloms rättsliga rättigheter som förtroendevald åsidosätts. Detta samtidigt som Kraftverkets ordförande Frostdahl går ut med ett mail till L Häggblom som direkt torde strida mot kommunallagen finns det troligtvis ingen kritisk undersökande journalist under deta pressuppbåd som tar upp detta i ankdammen.  Ankdammen torde till största del består av det österbottniska Svenskfinland där Sfp länge varit härskande.

Av den närvarande pressen på mötet i fredags den 28.01 kan man inte fodra så mycket eftersom de lever i ankdammen och som undersökande journalister inte förstår sina skylidigheter att kontrollera att den information och handlingar som de förses med är lagligen överrensstämande med de lagar som råder. 

Inkommande vecka kommer L Häggblom att med bisittare att kräva att han får de handlingar han som fullmäktige ledamot har rätt till att få ta del av, utan press inkallat.


Publicerad den 28 januari, 2011
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa