Röta i Nykarleby

Leif Häggblom är fullmäktigeledamot i Nykarleby en stad som allt mera visar sig vara Österbottens Chikago.

Allt snusk tycks vara möjligt i staden, ordet demokrati är ett okänt begrepp och staden styrs med järnhand av några familjer och vissa ledande tjänstemän i bästa broder stil. Har du inte ett SFP certifikat eller är allierad med stadens politiker eller tjänstemän som solidarisk SDP politiker under Steven Frostdahls beskydd så är du inte värd ett ruttet lingon och behandlas därefter.

Häggblom har blivit kontaktad av folk från staden som misstänker att det finns ekonomiska och juridiska oegentligheter i en vattenledning som har dragits ut av energiverket till åtta sommarvillor, varav en ägs av stadsdirektör Gösta Willman.
Häggblom har begärt att få bekanta sig med handlingar på affärsverket i egenskap av folkvald fullmäktigeledamot och som den ytterst ansvariga för ekonomin och åtaganden i elverket. Häggblom skall i vår bevilja ansvarsfrihet åt Energiverket för dess
bokföring och verksamhet.

 I flera veckor har han förgäves försökt få uppgifter om vad som är sanning med vattenledningen till stadsdirektör Gösta Willman. Till sist använde han sin lagstadgade rättighet som folkvald att få bekanta sig med Energiverkets diarieförda handlingar men nekades insyn. Stadsdirektör Gösta Willman och andra tjänstemän hade givit order om att Häggblom inte skulle ges tillträde till handlingarna. Så här reagerade energiverkets styrelseordförande  J-E Frostdahl. Frostdahl är även invald i Österbottens förbunds fullmäktige. Men kan ju med fog då man läser hans brev ställa sig frågan att skall överhuvudtaget en person som Jan-Erik Frostdahl syssla med politik eller tilllåtas inneha kommunala eller regionala uppdrag. Min åsikt är att det skall han inte med en sådan direkt fascistisk inställning som han i sitt brev visar Häggblom som endast är ute för att sköta sitt mandat som innovativ folkvald. Ett större förakt som Jan-Erik Frostdal visar för Leif Häggbloms lagstadgade självklara politiska rättigheter har jag aldrig sett. Man mår illa av dylika rötherrar. Häggblom har troligtvis inget annat alternativ än att omgående begära en förundersökning och få denna snuskhistoria utredd. För stinker inte detta mygel och korruption på långa vägar så vill jag inte ha något att äta. Jag har fått tillåtelse av Leif Häggblom att sända hans E-mail av Jan-Erik Frostertdahl till politiker, ämbetsmän och beslutsfattare i detta land.

Peter Albäck

Ordförande Svenskadistriktet rf.

Hej!

Eftersom du tycks ha mycket stora problem med avloppsplanen så sänder jag den dig till kännedom.Jag tycker att du skall ta del av den och begrunda den innan du gör ytterligare uttalanden i detta ärende. Som det nu är så uttalar du dig med den säkerhet som endast okunskapen ger.

Men till mitt egentliga ärende.Det har kommit till min kännedom att du idag har besökt Affärsverkets kontor (Ben Ingman) i ett helt annat ärende. Av den beskrivning jag har fått av besöket så framgår att du inte har den blekaste aning om hur en fullmäktigemedlem skall bete sig när han begär infomation i ett ärende. Därför skall jag berätta för dig hur det fungerar:

- rätten till information föreligger, också för NK;s, del så länge som det är ett kommunalt affärsverk. Efter den kommande bolagiseringen upphör den.

- rätten finns inte för att tillfredsställa allmän, eller egen nyfikenhet.För affärsverkets del finns dessutom en hel del information som inte kan ges ,eftersom den kan klassas som affärshemlighet. Gränsen är svår att dra och därför ser jag fram emot bolagiseringen som effektivt sätter stopp för alla okynnesförfrågningar..Rent generellt kan man säga att den information man begär bör vara av allmänt intresse och på sätt eller annat tjäna utövandet av fullmäktigeuppdraget.

- begäran om information går tjänstevägen.Det betyder att du begär information om Affärsverket av mig eller Vd. Du springer inte i korridorerna och stör vår personal.Tydligen har det idag brustit i detta hänseende och jag kommer därför att förbjuda personalen att överhuvudtaget diskutera med dig, annat än som kund(om du är kund hos oss?).Ett möte finns inbokat till nästa veckas fredag där NK representeras av mig och Vd.Kallar vi också annan personal så är det vår sak – inte din.

- anser du att du behöver ett juridiskt ombud så förutsätter jag att du meddelar härom på förhand.

- om du på sätt eller annat inkallar partibröder som inte är fullmäktigemedlemmar (i Nykarleby) till mötet, så kommer jag att se till att de på lämpligt sätt avlägsnas.

Denna rent bedrövliga historia visar (och nu uttalar jag mig som politiker och fullmäktigeledamot,inte som ordförande för Affärsverket) att du fullständigt har missuppfattat ditt politiska uppdrag. Jag har stött på liknande politiker förr – och
jag har noterat att det inte brukar sluta bra.Jag förstår att det kan kännas frustrerande att sitta på endast 1/27-del av makten.Men jag kan lova dig att om du fortsätter på dethär sättet så minskar den till 0. Också dina väljare har rätt att kräva att uppdraget sköts på ett värdigt sätt,och med stadens bästa för ögonen.

J-E Frostdahl

Publicerad den 23 januari, 2011
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa