POLITIK


Centerns  svenskspråkiga distrikt.

Vill du arbeta för medmänsklighet, gemensamt ansvar och tolerans. Tror du på valfrihet, jämlikhet, fri företagsamhet och ett samhälle där en levande landsbyggd kan leva i en win-win symbios med kringliggande stadskulturer så har du hittat din trygga politiska hemma-hamn – Centern i Finland.

Centern med sina närmare 200 000 medlemmar är ett Finland i miniatyr. Vi består av löntagare, företagare, studerande, hemmamammor och -pappor, pensionärer, ungdomar, kvinnor och män i olika åldrar som har förmånen att leva och verka i detta härliga land.

Vår verksamhet utgår från rötterna, från den enskilda människan, från kommunen till regionerna och från staten till EU. Genom oss har du direkt kontakt till statsministern eller Europaparlamentarikern om du så önskar. Vi representerar det ultimata folkväldet där besluten fattas gemensamt och jämlikt utan att det dirigeras uppifrån som i andra partier. Vi vågar anpassar oss då förhållandena ändras och vårt samhälle utvecklas. Människans välmående och rättigheter står alltid främst vid genomförande av statliga och samhälleliga beslut och reformer.

Centerns svenskspråkiga distrikt har tagit som sitt mål att alltid försvara de svaga och fattiga i vårt samhälle samt fungera som en brobyggare mellan den själviska socialdemokratin och den kalla och egoistiska kapitalismen. Vår folkrörelse arbetar för att bygga upp ett tvåspråkigt social-liberalt välfärdssamhälle där människan alltid står i centrum.

Genom dessa hemsidor kommer du in i Centervälden, du lär nu känna landets största parti och alla de hundratusentals vanliga och vardagliga människor som valt Centern som sitt parti. Välkommen med och jobba för välmående, bildning och sjukvård, jämlikhet, frihet och en levande natur.


Vi i svenska distriktet står för

 • Demokrati
 • Tolerans
 • Företagsamhet
 • Ett gemensamt ansvar
 • Andliga värden
 • En levande landsbygd
 • Socialliberal syn

ordf.

Verksamhetsledare: Peter Albäck


 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa