Nykarleby stads tjänstemän fortsätter att ljuga fräckt

Nykareleby stads tjänstemän fortsätter att fräckt ljuga åt pressen och folket i Nykarleby samt läsarna i Österbotten. Leif Häggblom hade i god tid på torsdagen meddelat tjänstemännen på energiverket i Nykarleby att han inkommande vecka kommer att ta del av handlingarna om det suspekta vattenledningsprojektet till stadsdsdirektör Gösta Willmans sommarstuga på lägenheten Brottshäll. Ett i och för sig beskrivande och kanske även lämpligt namn på Willmans ägor. Trots det väljer tjänstemännen att hålla ett möte väl medvetna att Häggblom inte kommer att ta del av mötet. Informationsmötet för Häggman blir plötsligt en pressinformation som försöker mörklägga vad Häggman ursprungligen frågat efter.

Frågan löd ju ursprungligen att har elverket behandlat alla invånarna på ett likvärdig sätt eller har vissa personer fått en lagstridig ekonomisk vinning. Kvartalkapitalisten och kvasipolitikern Jan-Erik Frostdahl har denna gång mage att påstå att Häggblom inte vågar närvara. Bedrövligt är också att sfp lakejen Patrik Enlund har mage att skriva följande rappakalja trots att han informerats av Hägglund om läget föregående dag. citat:”Men Häggblom dök alltså inte upp. Han meddelade igår att han inte hittat någon lämplig bisittare.Kraftverkets direktionsordförande Jan-Erik Frostdahl var förvånad och besviken. Ledningen för kraftverket hade sammanställt ett digert informationspaket för att ta död på ryktena om subventionerat vatten, och så uteblir Häggblom” Visst måste man acceptera att det finns sliskiga politiker som kvasi politiker Frostdahl men det mest ruttna som finns i ett demokratiskt samhälle är korrupta och livegna reportrar. Patrik Enlund har nu då sannerligen igen bevisat att han är ett skämt för den fria pressen. Öt reportern Britt Sund gör sig tyvärr skyldig till samma övertramp och kan hädanefter med fog bära sitt smeknamn ”Nykarlebygräddans knäsekreterare” som hon har kallats redan i en längre tid i politiska kretsar. Elverkets vd Tony Eklund meddelade igår att jag självklart har rätt att närvara då Häggblom som planerat kommer att få ta del av  bokföringen i detta illa-luktande ärende trots att Frostdahl meddelat att han kommer att avlägsna mig från elverkets lokaliteter ifall jag dyker upp. Ett hot som jag mycket ivrigt väntar fram mot att han skall utföra också i verkligheten. Troligtvis slutar det på samma sätt som Frostdahl reagerade då jag ringde honom går för att få ett svar på vad han menar med sina hotelser och direkt lagstridiga uttalanden mot Häggblom. Den fega stackaren lade på och var sedan inte längre anträffbar. Häggblom fortsätter alltså inkommande vecka som planerat att undersöka vad som skett i denna affär och även jag kommer att närvara tillsamman med en jurist som utsetts åt Häggblom.

Nykarleby kommer ännu att bli ett samhälle där Finlands lag och inte Frostdahl lag råder och även  följs.

Peter Albäck

Orförande

Publicerad den 29 januari, 2011
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa