Man sopar under mattan i Nykarleby

Kvastarna går i skift och dokument ordnas samt mottagningskommite ordnas. Den 26.1 i Yle Vega, http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=206776  som nyhet intervjar man olika pesoner i härvan med vattenledningen.Oklarheterna blir inte klarare utan Ingman och Frostdahl kallar till möte inkommande fredag, 28,1 för L Häggblom för att presentera dokumenten han inte fick se första gången han besökte Nykarleby Kraftverk. Som fullmäktigeledamot har varje ledamot enligt kommunallagens 43§  rätt till insyn i kommunens verksamhet för att sköta sitt uppdrag. Att ordförande för Kraftverket, Frostdahl förbjuder och sänder skändande mail är under all kritik och skulle isig kräva en undersökning om han är kapabel att sköta sitt uppdrag som kommunlagen förutsätter i 40§. Kommunallagen vid Finnlex, http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1995/19950365

I ärendet finns så många brister att det troligen blir en långdragen process för att reda ut alla frågetecken. Som undersökande journalist vore det på sin plats att Patrik Enlund med sitt källskydd förde ärendet till botten och visar efter de senaste konfrontationerna mellan Centerns medlemmar i Svenskadistriktet att Svenska Yle  är en opolitisk, nyhetsövervakare som rapporterar opartiskt och håller sig till fakta.

Den 27.1 ber Yle om ursäkt för sitt uppträdande, http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=206951 av Mari Kiviniemi och man konstaterar att ” Centern är nöjd med att Yle har beklagat sin felaktiga rapportering om valbidragen från centerstiftelsen Nuorisosäätiö.”


Publicerad den 27 januari, 2011
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa