Lyssna på veteranerna.

Nu blåses ”Tapto” och ”Korum” milt över glesnande led, glädjen och sorgen i minnet av kampen för frihet och fred. Så sägs i ”Veteranens kvällssång” som vi i Närpes manskör sjunger varje år vid de stupades dag i Närpes mäktiga stenkyrka.För en tid sedan fick jag i min hand ett foto av tre unga män på väg till fronten som för dem blev ett 5 årigt krigshelvete i löpgravarna. Fotot är av min far och hans två bröder. Farmor ville ha ett foto av dem då hon inte kunde veta om någon kom hem levande. Till farmors glädje kom de hem oskadda. Vid utgången av 2014 fanns ännu 27.000 krigsveteraner i ledet. Men leden glesnar hastigt, som det sägs i sången.
Min önskan är att dagens Nato ivrare skulle ge sig tid att lyssna på veteranerna. Vad skulle veteranerna säga åt dem? Jo, skulle de säga: Se till att detta krigshelvete inte upprepas. Se till att Finland och det finska folket får leva i fred med sina grannar. Hota inte, varken med NATO eller något annat. ”För Finland gäller läkarens roll och inte domarens” sade president Urho Kekkonen. Med stor oro ser jag hur de båda högerpartierna i valkampen nu provocerar. De vill föra Finland in i NATO. En militärpakt som vår östra granne Ryssland ser som det största hotet mot det ryska riket. Ryssland beskrivs som opålitligt av de finska högerpartierna och den finska högerpressen beskriver uttalandet som modigt.
Sådana uttalanden ökar enbart misstilliten gentemot Finland från grannen Ryssland. Se till att detta 5 års krigshelvete inte upprepas säger våra veteraner med pondus. Och det vet vad de talar om. Och farmor där uppe i sin himmel nickar. Aldrig mera krig säger även hon.  
Gustav Skuthälla Närpes
Representant för den svenskspråkiga befolkningen i Centerns kommun och stukturgrupp.

Publicerad den 19 april, 2015
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa