Pedersöre

Leo Kronqvist (ordförande) 0405640990

Centern och det svenskspråkiga området.

Österbottningarna har fäst sig vid sin hembygd och det språk man har gemensamt här. Man känner sig som en isolerad minoritet bland det finska folket och man är bekymrad över sin framtid. SFP från sin sida vill framhäva sig själv som den enda försvararen för den svenskspråkiga befolkningen och man ska inte tro på något annat än just det partiet. Under tiden som gått har ändå förtroendet minskat speciellt på glesbygden. Folket känner sig övergivet. Partiet har glömt sitt tidigare löfte om att sörja för en levande landsbygd. Partiet har satt språkfrågan som sitt främsta argument mot alla förändringar som kommer utifrån och ställer sig skeptiskt till samarbete med övriga politiska grupper. De vill att allt ska vara som tidigare så att en möjlig utveckling ska göra någon nytta för partiet. Annars möter den motstånd.


Genom att ta små steg vill vi vinna förtroende på landsbygden och visa att Centern är ett ypperligt alternativ som söker olika alternativ för att förbättra situationen för nejden och hålla den levande. Vi behöver bättre trafikförhållanden och en långsiktig jordbrukspolitik så att folket kan vara säker på att det inte kommer förändringar som försvårar det vardagliga livet.


Centern förlorade mycket av sitt understöd i det senaste valet och måste erkänna orsakerna till partiets nedgång. Enligt min mening var det värsta partiledningens övermod mot partiets anhängare och den allmänna opinionen. Det behövs förändringar i toppen. Prövotiden är slut för den egocentriska cityledningsgruppen. Vi måste också hitta pålitliga och energiska kandidater till de viktiga posterna. Partisekreteraren ska vara en effektiv motor för partiets nya uppåtgång. Det gick fel i det senaste årsmötet då den utvalda ledningen trodde sig vara i maktens centrum även i framtiden men fick chocken att tvingas i opposition. Detta lamslog ledningen helt och hållet. Den enda som visade sig behärska situationen var Mauri Pekkarinen. Han är mannen som med sin kompetens klarar av att som partiledare lyfta Centern tillbaka till positionen som landsbygdens beskyddare.


Leo Kronqvist

Purmo


Publicerad den 2 februari, 2012

Centern i Pedersöre

Svenska Centern har en ny lokalavdelning i Pedersöre. Föreningen grundades sommaren 2010 och är tvåspråkig. Var och en får alltså själv prata det språk man känner sig mest bekväm med. Varje kommun behöver en välfungerande demokrati och Centern fyller här ett tomrum i kommunalpolitiken i Pedersöre där ett enda parti har alltför stor majoritet. En viktig fråga för oss är en levande landsbygd. Det ska vara möjligt för vem som helst att bo kvar i eller bosätta sig var som helst i vår underbara kommun och ändå ha tillgång till en acceptabel grad av service och olika tjänster och att även kunna lita på att infrastrukturen fungerar.


Vi välkomnar varmt nya medlemmar. Du bestämmer själv om du vill vara en passiv understödsmedlem eller om du vill ta en mera aktiv roll i vår förening. Alla är värdefulla i kampen för att göra Pedersöre till en ännu bättre kommun än vad den är i dag. Välkommen med även du!

Publicerad den 19 januari, 2011

  • eduskunta
  • http://vayrynen.com/
  • Keskusta.fi
  • Suomenmaa