Centern i Malaxnejden rf.

I Malax har en ny förening bildats Malaxcentern – Maalahdenkeskusta som har två primära linjer.

Den första är traditionellt politisk för den som så önskar, samt den andra linjen kommer att bli en hjälp för alla de som känner sig överkörda av systemet.

Från att ha blivit felbehandlade eller nekade sådant de har rätt till kan vända sig till föreningen för att få hjälp. Föreningen kommer även att påtala fel som begås av myndigheter och ställa dem till svars.

Var och en är välkommen som medlem, antingen som en aktiv deltagare eller understödande medlem.

Knuts Peter
0500-562416

malaxcentern@pp.malax.fi
maalahdenkeskusta@pp.malax.fi

Staten o A-kassorna

I Finland har vi enligt lag skyldighet av lönen betala arbetslöshets premie ifall vi blir arbetslösa. Detta sker som en automatisk transaktion  och man ser det på löneremsan att 0,6 av bruttolönen går till
arbetslöshetsförsäkringen. Företagaren betalar dessutom 0,8% till av din lön i arbetslöshetförsäkring, den syns inte, alltså 1,4% totalt. Problemet  uppstår först när man drabbas av permittering eller drabbas av
arbetslöshet. Hur då. Grundlagen stipulerar att alla skall behandlas  likvärdigt i samma situationer. Men i följande exempel gick något snett.  Om två arbetare förtjänar 50 000 euro var, varav den ena hör till en
arbetslöshetskassa och den andra ej, betalar den som inte hör till kassan  av sin lön 0,6 + 0,8% = 700 euro i året. Den som hör till en A-kassa till  exempel YTK betalar hen deras årsavgift på 99 euro till för 2013. Alltså
har ena arbetaren betalt 700 euro och den andra 799 euro. Blir då dessa  arbetare utan arbete erhåller den som hör till A-kassan 93 euro om dagen  och den andra 31 euro om dagen för sitt arbetslöshets skydd trots att de  båda betalt arbetslöshets försäkring. Vem snor mellanpengen? Av de som ej  hör till någon A-kassa snor staten pengarna 0,6% av lönen(förskringen) och  ersätter då via Fpa. den som hör till A-kassa betalas arbetarens 0,6% och företagarens 0,8%. till kassan. Med andra ord i statsbudgeten finns 0,13%  pengar finansierat via de som inte hör till någon A-kassa men de får  mindre. Är detta rimligt och rättvist.

Peter Knuts

Övermalax

Publicerad den 1 februari, 2014

7,66 miljarder år 2013

Till detta kommer ännu tullavgifter och stämpelskatter. Så mycket skatt betalar via alla som rör oss i trafiken i vårt land åt staten. Enbart förhöjningarna från 2005 om indexet då var 100 är det nästan 160 för diesel och 140 för bensin nu. Finlands budget inkomster för år 2014 är 47,2mijarder och utgifterna 53,9 miljarder vilket kommer att leda till fler och dyrare pålagor för oss som bor utanför metropolerna.

För ungefär ett år (efter nyår 2012)sedan skrev Ulf Nordlund en debattartikel i Vbl där han i en öppen fråga till Jyrki Katainen frågade på vilket sätt regeringen tänkte hjälpa till att överföra kostnaderna från den 10 cent/l förhöjningen av dieselpriset som drabbade yrkestrafikanterna hårt, att få överfört kostnaden till konsumenten. Urpilainen sade vid förhöjningen att trafikanterna skall överföra kostnaden på konsumenten. Inget svar ännu. Urpilainen beslöt nu senast att nästa år höjs igen diesel priset (skatten) på bränslet. Under det år som gått kan man konstatera att antingen Katainen eller Urpilainen inte kan svenska eller inte har ett svar på frågan på vilket sätt man överför kostnaden, eller inte bryr sig i vad fotfolket tänker. I min bekantskapskrets har jag flera mindre och större trafikanter som är frustrerade och skulle behöva hjälp för kostnaderna springer iväg. Som exempel kan ges att vid senaste förhöjning (10cent/l) betydde det en tilläggskostnad för åkeriet som hade 26 bilar en tilläggskostnad på 400000 euro. På vilket sätt får han det överfört till konsumenten? No way.

Under sommaren som varit var riksdagsman L Gästgivars ute i pressen, Sydösterbottens pressen och försvarade svårigheten i att övervaka Cabotage trafiken i Finland. Att Gästgivars var ute och cyklade i debatten och hänvisade till svårigheter att övervaka Cabotagen till den milda grad att man kunde tro att Julbocken kommer i september. För Cabotage betyder att en transportör från icke EU land kan utföra en Internationell transport till EU-land och utföra inrikes transporter i detta land tre stycken inom en vecka före han måste avlägsna sig igen. Med dagens teknik vore det en barnlek att kolla dessa transporter genom att de vid Tullen löser en transponder som registrerar vad de gör i vårt land (Finland är inte så stort) och vid avfärd redogör sina transporter gentemot transpondern. Vid avvikelser ”gebyr, norska” eller ”non grata” latin för förövaren vore problemet löst. Hur tänkte egentligen Gästgivar.

Finland fick nya viktbegränsningar för tung trafik från och med 1.10.13 som ger möjlighet att framföra fordonskombinationer på upp till 76 ton på våra vägar. Varför då? Jo igen för att ge fördelar till vår industri. Häkämies som var näringsminister och var den som framförde till trafikministeriet att ett dylikt arrangemang skulle vara till fördel för Finland i konkurrensen. Finland anhöll om dispens från EU och fick den, samtidigt avgick Häkämies och fick toppost vid EKK, Näringslivets centralförbund som Tack för välförtjänt arbete”.

Att Urpilainen eller Katainen inte förstår att alla deras ”säästötoimintoja, leikkauksia” höjer för medelsvensson levnadskostnaderna till den milda grad samt inflation betyder att de inte är kunniga i hur systemet fungerar. Eller menar de igen att folket är så ”dumma” att vi nog sväljer och accepterar förhöjningarna för landets bästa. Vilka möjligheter har då de  utanför,  
”medelsvenssonlivet, (de mindre bemedlade)” har de överhuvudtaget någon framtid? Att Häkämies fick ett lönelyft och ”livstids” tjänst kan man inte annat än beklaga systemet, men etiskt? Varför Gästgivars ger sig in i en debatt som han inte har kunskap om är oförståeligt eller erhåller man en större kunskap i riksdagen över fotfolket?

Från min sida vore allt frid och fröjd om inte alla spelade till sin egen fördel eller ”dumhet”. Att Urpilainen, Katainen enbart gör plattskatten mera synlig för vanliga människor i förhöjda levnadskostnader men marginellt höjer för de välbärgade men mycket för låginkomsttagarna är inget nytt, det har de gjort hela regeringsperioden eller Gästgivars som inte riktigt förstår att han enbart fungerat som en marionett för tjänstemännen.

Folket har valt och väljer våra representanter till EU, Riksdag, Regering och Kommunala förtroende uppdrag och det betyder i demokratins anda att man skall göra det bästa för folket. Man kan fråga sig hur tänker våra beslutsfattare, är det för egen vinning eller folket. Churchill sade att av alla statsskick som prövats är denna demokrati den bästa hittills. Vad Churchill inte kunde förutsäga när han yttrade dessa ord var människans girighet i det moderna samhället. Hur tänker du rösta nästa gång?

Peter Knuts
Övermalax

Publicerad den 31 december, 2013

Staten o A-kassorna

I Finland har vi enligt lag skyldighet av lönen betala arbetslöshets premie ifall vi blir arbetslösa. Detta sker som en automatisk transaktion  och man ser det på löneremsan att 0,6 av bruttolönen går till  arbetslöshetsförsäkringen. Företagaren betalar dessutom 0,8% till av din  lön i arbetslöshetförsäkring, den syns inte, alltså 1,4% totalt. Problemet
uppstår först när man drabbas av permittering eller drabbas av  arbetslöshet. Hur då. Grundlagen stipulerar att alla skall behandlas  likvärdigt i samma situationer. Men i följande exempel gick något snett.  Om två arbetare förtjänar 50 000 euro var, varav den ena hör till en  arbetslöshetskassa och den andra ej, betalar den som inte hör till kassan  av sin lön 0,6 + 0,8% = 700 euro i året. Den som hör till en A-kassa till  exempel YTK betalar hen deras årsavgift på 99 euro till för 2013.

Alltså  har ena arbetaren betalt 700 euro och den andra 799 euro. Blir då dessa  arbetare utan arbete erhåller den som hör till A-kassan 93 euro om dagen  och den andra 31 euro om dagen för sitt arbetslöshets skydd trots att de  båda betalt arbetslöshets försäkring. Vem snor mellanpengen? Av de som ej  hör till någon A-kassa snor staten pengarna 0,6% av lönen(förskringen) och  ersätter då via Fpa. den som hör till A-kassa betalas arbetarens 0,6% och  företagarens 0,8%. till kassan. Med andra ord i statsbudgeten finns 0,13%  pengar finansierat via de som inte hör till någon A-kassa men de får
mindre. Är detta rimligt och rättvist.

Peter Knuts

Övermalax

Publicerad den 31 december, 2013

Oredlighet som gäldenär

Finlands regering, Finlands riksdag och flertalet kommuner har de senaste åren gjort sig skyldiga till brott mot företagslagstiftningens ide och anda tolkat av flertalet domstolar i Finland. Årligen genom att det inte finns stipulerat hur mycket Finland, kommunerna kan vara skyldiga, ett tillägg har kommit till om kommunernas resultat men är mest hypotetiskt. Inte ännu prövat. Företagarna däremot kan bestraffas genom att om du som företagare tar ut mer än vad som är skäligt(enligt domstol) ur ditt företag och ej klarar av plikterna mot samhället kan du personligen bli ersättningsskyldig till konkursboet, trots att det är frågan om aktiebolag. Med andra ord, företagare som tagit ut lön för sitt arbete blir enligt myndigheter i ett konkurrsförfarande stämplad som oredlighet som gäldenär. Vad betyder det då? Jo att man som företagare tagit ut mer än vad företaget hade möjlighet att ge ut som dividend eller vinst i förhållande till likvida medel blir man i ett konkurrsförfarande skyldig att ersätta konkursboet. Hur står detta sig i förhållande till Finlands och kommunernas finansiering? Jo vi lånar 9 miljarder varje år för att hålla vår regering, riksdag och tjänstemän med lön. Likaså flertalet kommuner lånar till drift och täcker det som ”investeringar” för att dölja. Men vår riksdag, kommuner eller lag känner ej till något som gäller övre tak för dessa. Med andra ord kan vår riksdag fast låna med vår tysta fullmakt 200 miljarder(dubbelt mer än nu) utan att ställas tills svars. Likaså våra kommuner som kan ta beslut mot rådande lag och om ingen besvärar sig vinner beslutet laga kraft, hur dumt det än är. Hur tänker då statsminister Katainen eller finansminister Urpilainen som föreslår skatteregister för de företagare som misslyckatas med några tusentals euro då Finland blöder miljarder. Hur tänker kommunpolitikerna och tjänstemännen. Finns det överhuvudtaget det någon ryggrad hos någon av dessa politiker. Jag frågar vad försöker Urpilainen och Katainen åstadkomma med deras senaste skatte register, sparka på de som de redan ligger?

Peter Knuts
Övermalax

Publicerad den 31 december, 2013

Med hot och piska

Katainen, Urpilainen och Henriksson borde polisanmälas för brott mot grundlagen på flera punkter. Grundlagen ger varje individ rätt att skaffa sig sitt uppehälle på det sätt som var och en önskar. Likaså förbjuder den hets mot folkgrupp. Att ingen tjänsteman eller ens Rikskanslern på eget initiativ tar tag i ärendet förstår jag som att de godkänner olagligheterna, men uppmanar dem ändå att undersöka ärendena. Likaså deras regeringspolitik på samma grunder.

Henriksson, stämplade flera yrkeskårer att bära Davids stjärnan (skattenumret) och Urpilainen fördömer småföretagarna som gjort sitt yttersta att hålla huvudet över ytan men som drabbats av regeringens kortsiktiga politik där rika blivit rikare och fattiga ännu fattigare. Med de senaste nedskärningarna inom vår välfärd ser Katainen till att välståndet hos de välbeställda består medan övriga Finland blöder. Hur tänker Urpilainen, Katainen och Henriksson då miljardfonderna, Statens ägarföretag,(Itella med flera) har bolag i skatteparadis och UPM kör med flerdubbel bokföring och undgår miljardskatter. Det är väl bara att konstateras att Nepotismen, bästa broder och syster system bör skyddas, speciellt när man har egen ko i diket.

Mitt motförslag till Urpilainens vore att vi införde ett register över politikens och tjänstemännens specialaffärerer, ”rötösherrat ja naiset”. Ett offentligt register som visar att moralen och etiken sjunkit så lågt att endast lagens tolkningar må fria. Till exempel, Wallin med sina bostads affärer, likaså Auer, Finnair chefen, V Niinistö med sina fadäser, H Hautala med sin svart arbetskraft, Katainen med sina ”kompis affärer med Himanen”, ”tekstari” Kanerva, HFD:s (lagen, rättvisans) valda som springer herrarnas ärenden med mera och ännu mera. Dessa klänger sig fast in i det sista och önskar att folkets politiska minne snabbt suddas ut och försvinner i historiens dimma.  

Peter Knuts

Övermalax


Publicerad den 31 december, 2013

Vasa sjukhus

Ibland undrar man hur det kan bli så här? Är det för att tjänstemännen och förtroendevalda i topp position blir för bekväma i sina stövlar så de tror att de kan göra vad som helst och är de enda som har de rätta svaren. Då tänker jag på lokalt på sjukhusets fd. styrelseordförande som reste på kongresser och nu avgick passligt utan att behöva ta ansvar. Tekniske chefen som blivit dömd, Vasa stads före detta stadsdirektör, konstmuseets chef och alla de chefer som delat ut bonusar åt varandra de senaste åren trots helheten gjort dåligt resultat. Är det girighet, nonchalans för vem de representerar eller vad gör egot så stort. Sällan jag gillat Luthers still för den hört till det tidigare nämnd men en eloge för den senaste insändaren om sjukhusets hjärtkirurgi. Enklaste sättet att åtgärda problemet vore nog att byta hela tjänstestaben från sjukhusdirektören och nedåt och ersätta dem med friskt blod, så vi kanske får trovärdiga uppgifter på hur det ser ut och borde organiseras nu och i framtiden. Ej en konsultbyrå som springer uppdragsgivarens ärenden utan en ny tjänstestab utsett på verkliga prestationer och politiska meriter.

Peter Knuts

Övermalax

Publicerad den 23 november, 2013

Jag är priviligierad!

Jag är priviligierad!
Jag har förmånen att få studera i vuxenålder. Nyligen kunde vi studerande ta del av professor Håkan Andersson´s visdomsord efter hans långvariga gärning inom universitetsvärlden. Han lyfte upp i inledningen två saker; Himanens rapport och före detta statsminister Paavo Lipponens uttalande i Vbl.

Det intressanta i Andersson´s föredrag var att han som ”lärare” ansåg sig med åren ha blivit mera stärkt i sin roll och står stadigt upp för sin övertygelse. Liksom Himanen & Lipponen tog han fram att det krävs ”action” i samhället med debatt, visioner och ett aktivt deltagande i din roll. Vår studiekurs är indelad i små grupper, där vi arbetar indivudellt och tillsammans och som avslutning på dagen samlades en del  grupper för att planera för framtiden. I samtalet med min grupp kom det då fram frågeställningen att hur kan er grupp gemesamt fritt fundera med en Peter som har så starka åsikter? Sedan kan man undra om en åsikt bestämmer om du är ”bråkig” eller ej, i såfall måste en sådan som Håkan Nordman  vara  okontant med halva Österbotten, så länge som han har förespråkat kommunsammanslagningar med Vasa.  

Så länge jag deltagit i politiken har jag för det mesta stått utanför, eftersom jag ofta ifrågasatt det välde som dominerar i svenska Finland, hur vi skall ha det i Ankdammen. Tyvärr så har Sfp monopol på tolkningsföreträdet i politiken, speciellt i våra landsbygdskommuner och på vilket sätt makten bäst gagnar dem själva samt att de för det mesta använder språket som ett slagträ för att få  sin vilja fram. Så min fråga till läsarna blir därför; när gjorde Sfp något speciellt för dig?

Jo, de har visserligen satsat de senaste åren omkring 100 miljoner på Centralsjukhuset och förbereder tydligen en rivning av huvudbyggnaden eftersom de inte vill anlita en specialfirma att sanera avloppsledningarna under några dagar och det till en blygsam kostnad. Att renovera belastar och tynger driftsbudgeten men nybyggen finansieras med en helt annan budget. De vill också montera ner sjukhusets status och lägger därför ner hjärtkirurgin med tillhörande specialiter som lungoperationer med mera bara för att Vasa stad inte skall behöva sanera sin egen ekonomi, centralsjukhuset får i stället fungerar som ett bekvämt verktyg. Se styrelseordförande Hasse Frantz´s artikel i Vbl. 9 november. Landskommunerna höjer skatten för att kunna betala sin andel av servicen från sjukhuset, men Vasa  anser sig med den starkes rätt få åka fripassagerare. Observera att Vasa hur som helst inkasserar alla fastighetsskatter av det som samkommunernabygger i Vasa, årligen hundratusentals euruo, gånger år ut och år in! Sfp-sfären har också även 30-40 miljoner i Gamla Vasa Campus plus 30 miljoner i Jakobstads campus. Dessutom öst ut miljontals euron i vansinnesprojekt som  K5. No problem skattebetalarnas börs är alltid tillgänglig eftersom  Sfp:arna i kommunerna har makten. Men ger dylik hushållning mervärde i läsarens vardag?

Kommunpolitikerna i Sfp är inte helt ensamma om denna maktutövning utan institutioner som Åbo Akademi manifisterar också denna likriktning hos de studerandena. Att de som kommer från gymnasiet ej skall bli kritiska individer som ifrågasätter de befästa värderingarna utan att våga prova isen med käppen. Tyvärr bryts ofta dessa individer ned av auktoriteterna och de instutionella rutinerna till fromma för den enda ”paradoxen”. Exakt som inom den Svenska ankdammen i övrigt. Så Andersson, Himnanen, Lipponen och ni alla andra som önskar ”action”,  ge oss därför en möjlighet att fritt delge våra åsikter och ta tillvara  dessa. Ett utmärkt tillfälle vore att börja i klasslärarutbildningen,  yrkesutbildning jag själv deltar i, och som till stor del har likadana kursplaner. Mitt råd, upplev samhället hur det ser ut och anpassa utbildningen till den. Vi lever faktiskt under år 2013 och de värderingar som fanns på 1970-talet gäller ej längre. Alternativt kan man givetvis gräva ner sig djupare i sin skyddande bunker och vänta tills stormen bedarrat. Detta gäller på flesta plan i samhället, om vi antingen vill överleva eller enbart befästa positionerna.

Peter Knuts

Övermalax

Publicerad den 23 november, 2013

Språket

Språket, Mediabevakningen har nog varit större i Sverige än i Finland om hur Finlandssvenskar fått hot av olika slag, senast i söndagens i svenska TV 4 nyheterna.Varför hörs inget i Finland?  Kanske lite men ej i lika stor omfattning som i Sverige . Våra-Sfp lakejer har på Vbl´s sidorna återkommande skrutit om hur bra de skött sina värv och varit regeringspolitiken trogen, den  som driver oss in i fördärvet ekonomiskt. Men ej ett enda ord om den Taxellska paradoxen eller Norrbackska linjen.
Till vals har det räckt med att kalla fram forna reliker som Malm eller Norrback för att hota med den stora finska vargen för att lakejerna i kommuner och riksdag ska få sina mandat förnyade som svenska språkets försvarare. Tyvärr gott folk, av sfp:arna har ni blivit förda bakom ljuset,
det är endast sötebrödsdagar de eftersträvat.

Svenska distriktet har under en lång tid, först under Peter Albäcks ledning och nu under min ledning,  försökt skapa ett alternativ som ger oss svenskspråkiga en möjlighet att leva med det finska folket, sida vid sida. Därför tog vi upp en motion på Centerns partifullmäktige i Seinäjoki
i våras, att finskan och svenskan skall likställas som språk. Hittills har detta varit en stor orättvisa gentemot de finskspråkiga eleverna att de får ta del av vår Svenska kultur först på sjunde klassen då vi svenskspråkiga börjar lära oss finska på trean eller fyran. Med vår motion som behandlades av Centerns partistyrelse förra veckan fick helhjärtat understöd och den gick den vidare till undervisningsministeriet för vidare behandling och finner förhoppningsvis en form i den nya skolplanen 2016.

Vi vill mera än ha jämställdhet med vår motion, vi vill att den traditionella språkundervisningen reformeras, vad hjälper det om du kan 2000 ord och ej vågar öppna munnen. Redan från förskolan skall införas prov på olika språk, att kunna några fraser om vilken vacker dag, hur mår du, jag heter Peter eller liknande, att enkelt kunna lära sig kommunicera på ett främmande språk. Att väcka intresset. Tänk vilken lycklig liten flicka eller pojke som kommer hem och säger åt mamma eller pappa, idag fick vi lära oss tyska. Nästa vecka kanske franska? Då barnen är små skall man ge dem
möjligheter. I lågstadiet och högstadiet skall man ge dem möjlighet att kunna verbalt uttrycka sig och ej traggla grammatikaliska glosor (kiva kieli). För de som inriktar sig på en offentlig karriär har gymnasiet eller högskolan möjlighet att ge den baskunskap som behövs för att klara sig i den kommande professionen. Här kan man verkligen säga att av alla dessa miljarder Universiteten fått i forskning och ej kommit längre än så här hur man lär sina blivande lärare att lära folk nya språk eller ämnen borde få de ansvariga skämmas. Att bara öka på innehållet i skolplanen blir ungdomarna nödvändigtvis inte bättre av i Pisa undersökningarna, bara skoltrötta.

Den andra delen av motionen var att de kommuner som är enbart enspråkiga skall de själva kunna välja vilket språk som är det första främmande språket,  men där det råder tvåspråkighet skall svenskan eller finskan vara det första språket. Med dessa intentioner vill vi föra den svenska och finska kulturen närmare varandra, förstår man varandra är det lättare att leva sida vid sida.

Jag ser i den av Sfp:s försök att skapa en ”svensk arisk” ras där vi står över våra bröder och får bättre möjlighet till topp jobb på grund av kunskap. Men den tiden har länge varit förbi och enbart skapat osämja i Finland. Det är denna politik som vi Finlands svenskar nu får skörda frukten av. Men så länge de svenskspråkiga riksdagsledamöterna ej vågar ta tag i saken tvingas något annat parti att ta saken i egna händer.

Peter Knuts
Ordförande för

Centerns Svenskadistrikt

Publicerad den 27 juni, 2013

SKALL MODENYCKER STYRA SAMLEVNADEN?

Är jag gammalmodig som inte skriver på namnuppropetför att gay eller lesbiska skall kunna adoptera barn? Det hävdas ju och det med rätta, att många barn i världen lider nöd och måga skulle få ett betydligt bättre materiellt liv i en samkönad familj än att tvingas fortsätta i de omständigheter som de nu lever under. Personligen såg jag det vara ett steg i rätt riktning då registreringen av parförhållanden infördes. Då reglerades hur det skall förfaras med gemensam egednomen vid separation och likaså klargjordes arvsfrågorna. Registreringen likaställer parterna på samma sätt som inom äktenskapen, men med den skillnaden att adoption inte hör till de nya rättigheterna. Den som valt att leva ut sin homosexualitet har ju redan i och med detta avstått från barn. Men om de nyregistrerade ändå vill gifta sig med välsignelse från ovan, kan de väl använda samma förfarade som ofta och tillämpas i Centraleuropa. Efter den världsliga och formella akten går paret först till fruns församling och får där välsignelse över deras förbund och därefter bär det i väg till mannens dito. Varför inte samma här efter registreringen?

Min grundinställning till varför jag ej accepterar att samkönade par skall ta sig an uppfostran av barn, är just den att de lever i ett samkönat förhållande. Det handlar om danandet av barnens identitet. I varje barn finns såväl en kvinnlig som manlig sida Barnen söker därför stöd för sin egen identitet från späd ålder och under uppväxtåren, ja även långt därefter. Barnet söker sin identitet växelvis mellan modern och fadern. Ibland mera hos den ena och ibland hos den andra. Alla som haft barn av båda könen har säkert sett detta växelspel väldigt tydligt. Därför skall vi akta oss för att motivera adoptionsrätten med att materiella fördelar då skulle ges barnen. Och att utpeka ut motståndet som omodernt. Om den materiella välfärden blir viktigare än möjligheten för barnen att kunna utveckla en helgjuten identitet, då blir nog valet mycket lätt. Barnet behöver sin mor lika mycket som sin far. Då det gäller frågor om identitet kan vi ju erinra oss den heta debatt som pågått under många år om den språkliga identiteten. Egentligen en struntsak i jämförelse med en människas hela identitet och den skall vi därför inte ens det minsta lilla försöka våldföra oss på. Vi gjorde nog också klokt i att lämna bort modeargumenten och religion ur detta sammanhang och endast koncentrera oss på den lilla människans rätt och behov av att få växa upp som helgjutna individer.

Att barn kan fara illa att tvingas bo på barnhem är klarlagt. Därför borde lagstiftningen om adoption i vårt land ovillkorligen ses över. Efterfrågan för adoption från ”normala” barnlösa par är mycket större än möjligheten att inom hemlandet få en sådan. Väldigt många har därför blivit tvungna att utrikes försöka ordna saken, men pappers exercisen från de finska myndigheternas sida är ändå så pass krångliga och långdragna, att många till slut ger upp. Skall vi fortsätta att ha det så?

Detta är tankar och värderingar som gäller för mig idag i ett annat tidsperspektiv kan alt stå i en annan dager och för femtio år sedan tänktes eller yppades inte dylika åsikter överhuvudtaget.

Peter Knuts
Övermalax

Publicerad den 14 maj, 2013

Finns det någon moral als hos sittande regering

Finns det någon moral alls hos sittande regering Vi lever i en tid när moralen och etiken lyser med sin frånvaro i topptjänstemännens, riksdagens och regeringsmedlemmarnas handlande och beslut. Statsminister Katainen har tagit stora friheter att frikostigt dela ut bidrag för nonsens forskning, Himanen(400 + 700 tusen euro). En undersökning huruvida detta var och är lagligt är på gång. Lika säkert som solen går upp imorgon finns det hål i lagen för dylikt förfarande men ur ett etiskt eller moraliskt perspektiv helt uteslutet.  Minister Hautala var medlem i utskottet för bekämpande av den gråa ekonomin men det förflutna hann ikapp när hon själv anlitat arbetskraft utan att erlägga lagstadgade avgifter utan betalt utfört arbete svart. Detta är lika oetiskt och omoraliskt som statsministerns handlande med den skillnaden att hon frikändes från brott då hon då ej var minister. Dock var hon Eu parlamentariker och torde ha haft lika höga tankar då som nu och tagit sitt ansvar avgått som minister, men ränderna går ej ur zebran. Miljöminister Niinistös fadäser med dryga överhastigheter och körning med olovligt fordon, skattemässigt visar på en omognad som ledare men tycks vara gängse kutym förde gröna. Utrikesminister Stubb och tidigare minister Wallin visar att de understöder Pierre Bourdieus teori om att det sociala kapitalet att viktigast (Wallin husaffärer med Åbo Akademis stiftelse och Stubb 150 tusen euros Lapplands resor och 1000 euros hotell nätter) när man lever det goda livet att man utnyttjar sin ställning tillsammans med andra och lever det fina livet på bekostnad av samhället. Till detta kommer alla de andra invalda förtroende valda och valda tjänstemän som trots vetskapen om att vi detta år är tvungna att uppta ytterligare minst 9 miljarder för att klara Finlands ekonomi medvetet slösar skattebetalarnas pengar. Är inte detta oredlighet som gäldenär.

Våra lagar är grundpelare i vårt samhälle och skall ge oss ett rättesnöre för oss att följa, dock är det näst intill omöjligt att stifta lagar för alla situationer och det är då våra egna etiska och moraliska normer skall vägleda oss att agera och göra rätt beslut. Varifrån får vi då våra värderingar. Min syn på detta är att det är kärnfamiljen och det sociala nätverk som vi har runt oss som formar oss från unga år. Man undrar då var dessa unga ministrar och andra tillbringat sin ungdom och om deras föräldrar lärt upp dem till såna samhällsmedborgare som lever efter mantrat, skit i andra och roffa åt dig så du klarar.
För det är detta som vår sittande regering gör och har gjort hela tiden. De rika ges fördelar att bli rikare och med små manna försöker man blidka småfolket. Några exempel, riksdagens löneförhöjningar lever ej efter några verkliga index utan med över 10% löneförhöjningar årligen, man höjde skattegränsen för de rikaste, skattereformen gav ännu större möjlighet till dividend utdelning. Dessa är deras egna förmåner, att ta tag i och få in skatter som kunde jämna in klyftorna eller göra livet drägligare för de med lägsta inkomsterna finns ej mod till som till exempel, stor företagen har möjlighet att flytta sina pengar mellan koncernerna eller utomlands för att ej uppvisa vinst, staten tillåter att företag som de är delägare i har konton eller bolag i skatteparadis, staten godkänner att nu som senast Neste oils båtar flaggas ut och bemannas med billig arbetskraft. Staten springer stor industrin ärenden och skickar räkningen till småföretagen samt folket som nu senast då man anhöll om dispenser för vikter och höjder inom transportbranschen och fick dessa godkända, varför anhöll man inte tidigare om ändring eller nationell rätt att ha bredare fordon än övriga EU utan tvingade åkerinäringen att bygga om sina fordon för miljoner. Att stänga Talvivaara, förbjuda pälsnäringen eller ta beslut utan att undersöka konsekvenserna är lika tvetydiga beslut som att vara eller inte vara då Finlands politik borde basera sig på långsiktiga beslut och ej snabba klipp.
För Vasas vidkommande är det tragiskt att ett lokalt företag, Kemira med långa anor som i begynnelsen var helt statsägt för att nu ha 16% av aktierna tvingas flytta till låglönelandet Polen för att kunna vara konkurrens kraftig. Detta är ett bevis om något där staten är största ägaren inte klarar av att konkurrera med de förutsättningar som de själva stipulerar, så hur skall något annat företag då kunna existera i Finland.
Tar man de 40 största företagen i värden så representerar deras sammanlagda ekonomi väldens budgeter. Så länge de som blir invalda ej lever efter de löften de gett eller de etiska och moraliska principer de blivit uppfostrade efter kommer inte Finland eller andra länder att länge att fungera som moderna välfärdsstater utan länder som dyrkar mammon. Vi får glömma Finland som ett land, en föregångare med en hög levnadsstandard för alla.

Peter Knuts
Ordförande för Centerns
Svenskadistrikt

Publicerad den 8 maj, 2013

  • eduskunta
  • http://vayrynen.com/
  • Keskusta.fi
  • Suomenmaa