Häggbloms insändare i ÖT

Brotthällaröran

Krafterna måste nu fokuseras på att slå fast om fritidsvattenledningen till Brotthällan är fråga om särbehandling av invånarna i Nykarleby stad. Vi måste få ett svar om motsvarande förfarande kan spåras inom Nykarleby.

Enligt uttalande av fullmäktigeledamot Jan-Erik Frostdahl 9.12.2010 betalar beställaren fullt ut för vatten, el och avlopp till fritidsbostad, vilket undertecknad godkänner. Enligt uttalande från Andra Sjön och Monäshållet har kutymen varit att beställaren svarar för kostnaderna dvs grävningsarbeten, ledningen och anslutningsavgift. Kraftverket övervakar endast att arbetet utförs enligt de tekniska krav som Nykarleby Kraftverk ställer. Fritidsvattenledningen övergår efter fem år i Nykarleby Kraftverks ägo.Har Affärsverkets direktion måhända skrotat denna praxis?En trovärdig och sanningsenlig förklaring avkrävs åt invånarna i Nykarleby.Ett bollande till och från gör en misstänksam om att allt inte står rätt till. Öppenhet, godkännande skapar förtroende; den kompakta slutenheten skapar misstänksamhet.


Leif Häggblom

Jeppo

Publicerad den 3 februari, 2011
 • 2017 (4)
 • 2016 (3)
 • 2015 (9)
 • 2014 (2)
 • 2013 (22)
 • 2012 (29)
 • 2011 (115)
 • 2010 (24)

 • eduskunta
 • http://vayrynen.com/
 • Keskusta.fi
 • Suomenmaa