Kolumner

Finland anses vara ett av världens minst korrumperade länder. En form av korruption som tycks accepteras är att ”riktiga ministrar” förväntas fixa någon ”gåva” till sin valkrets. Läs mer »

Publicerad den 19 april, 2015

Regeringen Katainens & Stubbs misslyckanden.

Finland anses vara ett av världens minst korrumperade länder. En form av korruption som tycks accepteras är att ”riktiga ministrar” förväntas fixa någon ”gåva” till sin valkrets. Läs mer »

Publicerad den 19 april, 2015

Lyssna på veteranerna.

Nu blåses ”Tapto” och ”Korum” milt över glesnande led, glädjen och sorgen i minnet av kampen för frihet och fred. Så sägs i ”Veteranens kvällssång” som vi i Närpes manskör sjunger varje år vid de stupades dag i Närpes mäktiga stenkyrka. Läs mer »

Publicerad den 19 april, 2015

Greger Forsblom Kretsordförande för SFP i Österbotten skriver i en insändare 07.04 att Centern till skillnad från SFP inte burit regeringsansvar sedan senaste riksdagsval, utan enbart kunnat peka på fel och brister i den sittande regeringens arbete. Läs mer »

Publicerad den 19 april, 2015

Halu on, mutta kyky puuttuu

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Carl Haglund kertoi 25.3.2015 Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa:”Keskusta on pitkäaikaisin ja ehkä perinteisin hallituskumppani.” Läs mer »

Publicerad den 19 april, 2015

I natt jag drömde……

att Finlandiahuset i Helsingfors är fullsatt med statsmän/kvinnor från alla Europas länder inklusive Ryssland. Läs mer »

Publicerad den 19 april, 2015
Nyheter

Centerns distrikts höstmöte Keskustan piirin syyskokous

Höstmöte i Seinäjoki / Syyskokous Seinäjoella Läs mer »

Publicerad den 8 november, 2017

INHIBERAT / PERUUTETTU Höstmötet / Syyskokous

Centerns distrikts höstmöte Keskustan piirin syyskokous Läs mer »

Publicerad den 1 november, 2017

Centerns distrikts höstmöte Keskustan piirin syyskokous.

Centerns distrikts höstmöte
Keskustan piirin syyskokous. Läs mer »

Publicerad den 27 oktober, 2017

Vårmöte Kevätkokous

Centerns svenska Distrikt ry håller stadgeenligt vårmöte 28.05.2017 kl.13.00 i Vasa vid Centerns möteslokal i Styrelsegården/Hallintotalo, Vasaesplanaden 10. Kaffeservering. Mötet behandlar stadgeenliga ärenden.

Tervetuloa

Keskustan Ruotsinkielisen-piirin kevätkokous

Keskustan ruotsinkielinen piirin ry kevätkokous Vaasassa Sunnuntaina 28.05. 2017 klo. 13.00 Keskustan kokoushuone/ Hallintotalo, Vasaesplanaden 10. Kahvitarjoilu. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Välkommen.

Publicerad den 20 maj, 2017

Distriktets Höstmöte

Distriktets Höstmöte hålls kl 14.30 lördagen den 22.10.2016 Läs mer »

Publicerad den 8 oktober, 2016

Centerns svenska distrikt håller årsmöte

Centerns svenska distrikt håller årsmöte i Karleby fredagen 13.05 kl 18.00 på Stadshuset, Salutorget 5. Läs mer »

Publicerad den 4 maj, 2016

  • eduskunta
  • http://vayrynen.com/
  • Keskusta.fi
  • Suomenmaa